องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19

อบจ.สมุทรปราการ ขอขอบคุณชาวสมุทรปราการทุกท่านที่ร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

ขณะนี้จำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถแจ้งความจำนงค์ในการรับวัคซีนได้ โดยหากได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม อบจ.สมุทรปราการ จะนำรายชื่อของท่านเพื่อติดต่อยืนยันการรับวัคซีนในรอบถัดไป

ด้วยความห่วงใยจาก อบจ.สมุทรปราการ
ขณะนี้ระบบกำลังสำรองข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
จะเปิดให้บริการลงทะเบียนอีกครั้งเวลา 8:00 น.